eers kump 't vraete den kump de moraal

niek�e...

Oranjelaan 300
6043GL Roermond
www.niekee.nl

2011-12-01-1357_1_1.JPG

Niek�e is geen traditionele school, maar een facilitair onderwijs- en activiteitencentrum voor het Mundium College, voor andere scholen en voor allerlei maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Uitgangs is leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren. Daarom staat naast de verplichte examenstof, het leerproces centraal staan.
Doel is leerlingen op te leiden tot leerenthousiaste, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde en democratische burgers

Naast het decor dat door de leerlingen is ontworpen en gemaakt, hebben alle�leerlingen�ontwerpen gemaakt voor het logo en de poster van de Driesjuveropera. De regisseur heeft gekozen voor de ontwerpen van Lindsay Bron.

Logo_nieuw.jpg


Poster.jpg