eers kump 't vraete den kump de moraal

marli strous...

Marli.jpg
Vixen

Marli Strous heeft tijdens�haar jeugd altijd in een koor gezongen. Vanaf haar 14e tot haar 21e�heeft ze�amateur toneel gespeeld�(Thalia en Ajuin). Ook tijdens haar opleiding,�creatieve therapie drama, heeft ze veel toneelgespeeld. Marli heeft in de Schinderhannes en (zang) rol als rover�gespeeld.
Ze is lid van een zangkoor, gespecialiseerd in musical-songs.

naar overzicht alle medewerkers