eers kump 't vraete den kump de moraal

de vertaling...

In juni 2009 vond een overleg plaats, waarbij de initiatiefnemers en een vertegenwoordiging van Veldeke Roermond aanwezig waren. Veldeke Limburg is een provinciale organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur wil bevorderen en ontwikkelen en ondersteunt het initiatief van de stichting 3sjtuver.
Tijdens dit overleg is de� "opdracht" voor het vertalen van die Dreigroschenoper verstrekt aan Ton Custers. Vanaf dat moment tot oktober 2010 is er gewerkt aan de vertaling.�
Bij de vertaling van de liedjes werden vier uitgangspunten gehanteerd:
-�het aantal lettergrepen moet exact overeenkomen met het origineel;
-�de plaats van alle rijmwoorden moet gelijk zijn aan het origineel;
-�het metrum van het origineel dient volledig gehandhaafd te blijven;
-�de inhoud van het origineel dient volledig gehandhaafd te blijven.

Tijdens de startbijeenkomst van het Driesjtuver-project in oktober 2010 is de vertaling officieel overhandigd aan de voorzitter van kring Veldeke Roermond.
De vertaling is ook opgestuurd naar de Kurt Weill Foundation.�Zij verlenen ons toestemming tot het uitvoeren van de productie, en zij erkennen de vertaling als een offici�le vertaling van Die Dreigroschenoper,